Pracuje se na středové části, kde vzniká malá okružní zítka vymezující střed křižovatky. Na řadu ještě přijde „lajnování“ dopravního značení a je nutné dokončit odbočovací pruhy v Přítkovské ulici. Také přijde na řadu ozelení celé plochy a dostavba chodníků.

Podle pracovníků z dodavatelské firmy se vše stihne v termínu, a v květnu už bude kruhový objezd hotový. Dokončovací práce budou probíhat za částečného omezení provozu. Úplná uzavírka už nebude nutná.

Okružní křižovatka funguje v provizorních podmínkách, s výjimkou nákladní dopravy slouží všem motoristům. V konečné fázi bylo záměrem přestavby křižovatky zlepšení dopravní situace v Trnovanech, na Masarykově ulici.

Již delší dobu se hovoří také o obchvatu. Obyvatelé teplické městské části Trnovany se dočkají odklonění dopravy a vybudování obchvatu za zhruba 5 let. Diskutovalo se o tom na zastupitelstvu města v březnu. Teplice už odsouhlasily výši svého finančního podílu na stavbě obchvatu. Teplický magistrát poskytne ze svého rozpočtu 12 milionů korun.

Je dáno také vymezené území pro odklon dopravy z Trnovan: směrováno ulicí Nákladní, Riegrova, Stanová, a obchvat dále veden přes prostor Emílie Dvořákové, Zemské ulice, bývalé koupaliště Anger, směrem podél kolejové tratě až na srbickou křižovatku.