Konkrétně se hovoří o vybudování nového kruhového objezdu u bývalého kina Lípa v Trnovanech, na křižovatce ulic Masarykova, Přítkovská, Modlanská.

Kino Lípa ustoupilo stavbě nového marketu. Zůstala pouze rozvodna proudu, pod kterou je veden kolektor.
Příští rok se bude stavět také kruhový objezd na Duchcovské ulici u nemocnice. Zde bude také potřeba přeložit inženýrské sítě. Investorem má být v obou případech stát. Hovoří se také o opravě železničního mostu v Riegrově ulici, kde občas uvízne kamion. V této souvislosti má být také nově dopravně řešena křižovatka Riegrova – Okružní. I zde by měl být kruhový objezd.
Severočeský manažer Besipu Jan Pechout považuje kruhové křižovatky za přínosné a mnohem bezpečnější než klasické křižovatky.