Občané by již neměli dopustit nic, co by mohlo zavdávat příčiny na podávání dalších žalob na zrušení voleb a co by dále paralyzovalo správu života ve městě. Včera se na tom shodli zástupci dvou politických uskupení Šance pro město a Sportovci pro Krupku, kteří se sešli na radnici.
Čím více lidí k volbám přijde, tím to bude samozřejmě lepší. „Každé nové volby stojí město hodně zbytečných peněz. Už takto byly za dosavadní volební průtahy vynaloženy desítky milionů korun,“ řekl včera místostarosta města Zdeněk Matouš.
„Aktuální komunální volby v Krupce se opakují na základě soudního řízení Krajského soudu v Ústí, který rozhodoval o návrhu několika stran a politických seskupení, které byly v minulých volbách méně úspěšné. Jednoznačně a zcela nepochybně bylo prokázané, že k žádnému kupčení a nepřípustným manipulacím vůbec a v žádném případě nedošlo. K obvinění a všem tvrzením či námitkám navrhovatelů na vyslovené neplatnosti voleb soud konstatoval, že zůstávají pouze na úrovni ničím nepodložených spekulací či jsou nedůvodné,“ uvádí tisková zpráva k opakovaným volbám do zastupitelstva v Krupce. A to s odkazem na usnesení KS v Ústí.

Pokud by se opět objevilo nějaké nařčení po volbách, jsou dotčená seskupení připravena se rovněž obrátit na soud. Cítí se dotčení, že jim média nevěnovala stejnou pozornost k vyjádření, jako opozičním „soupeřům“.
V souvislosti s tím se včera na radnici také debatovalo o očekávané události, a sice pátečním předvolebním shromáždění DSSS. Vzniká nebezpečí růstu napětí a problémů, které mohou ovlivnit řádný průběh voleb.

Volby pak budou v sobotu, kdy se zrovna ve městě konají Mariánské poutní slavnosti. Zdeněk Matouš coby místostarosta města konstatoval, že je to náhoda, pokud se termíny takto sešly. Ze strany města je termín slavností vybírán ve velkém předstihu, a nikdo tedy nepředvídal, že se mohou nějaké volby opakovat a že by zrovna mohly padnou na 10. září, což je i kalendářně podpořený termín Mariánských slavností. (pem)