Podle informace z krupské radnice bude hlavním motivem akce Dny světového dědictví v Krupce vzbudit zájem široké veřejnosti o památky světového dědictví UNESCO. "Obnovit tradici hornických slavností v Krupce, které se zde pořádaly v období před 2. světovou válkou, a také spolupráce a zapojení partnerských měst a organizací zastupujících jednotlivé komponenty Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří z Česka i Saska." Uvedl v tiskové zprávě města Krupka mluvčí Pavel Přibyl.

Od zápisu Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO uplyne v sobotu 6. července pět let. Bohatý program odstartuje v pátek 13. září, pro veřejnost atraktivním koncertem žesťového kvinteta Five Brass Milana Podolského v prostoru kostela Nanebevzetí Panny Marie, který je dlouhodobě v rekonstrukci a poslední veřejná akce v něm proběhla v roce 2012.

Den se záchranáři přilákal k teplické Olympii stovky návštěvníků.
Vyproštění, vodní útok, jízda zručnosti. Den se záchranáři u Olympie bavil

O den později pak proběhne slavnostní hornický průvod s hornickou kapelou Barbora, hornickými spolkyz Čech i Saska, delegacemi z partnerských měst Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří a horníky z řad veřejnosti. Trasa průvodu povede od Infocentra Hornické krajiny Krupka Husitskou ulicí až na Mariánské náměstí do baziliky Panny Marie Sedmibolestné, kde akce vyvrcholí bohoslužbou a žehnáním novým sochám hornických patronů sv. Barbory a sv. Wolfganga.

Sochy budou následně uloženy v hornických památkách města Krupka - sv. Wolfgang v rekonstruované kapli sv. Wolfganga na Komáří vížce a sv. Barbora v upraveném původním portálu štoly Starý Martin. "Krupka byla v minulosti díky těžbě kvalitní cínové rudy světoznámým hornickým městem. Pojďme si společně tuto naši hornickou minulost připomenout a pojďme společně oslavit, že se o našem městě opět ve světě ví, a že je Hornická krajina Krupka světovým dědictvím," uvedl za vedení města Krupka Rostislav Kadlec.