V Krupské ulici proto vyrostly stánky s vánočním zbožím, prodávali se zde kapři a také se objevily vánoční ozdoby na lampách.
Natáčelo se za provozu ulice, která byla pro dopravu uzavřená. Mohla sem pouze nákladní vozidla s kulisami filmového štábu. Auta filmového štábu měla rezervováno místo i v okolních ulicích. Včetně občerstvovací stanice na kolonádě u domu kultury.

Natáčelo se tři dny. Večerní i denní scény. Teď se bude vše komponovat ve střižně a dodávat hudba.
Město Teplice dostalo do městské pokladny za zábory v ulici peníze dle platného tarifu a také finanční dar za zapůjčení této ulice ve výši deset tisíc korun.
Během natáčení na pěší zóně sněžilo. Jednalo se ale pouze o umělý sníh, který vytvořili filmoví technici. Vše bylo po natáčení zlikvidováno.
Teplice se nedostaly do hledáčku filmových kamer poprvé. V minulosti sloužila filmařům poměrně často Dubská ulice, kde byly polorozpadlé domy. To ale už není pravda. Ulice už není pro filmaře zajímavá. Natáčel se zde například válečný film z Jugoslávie. Teplický stadion zase posloužil pro natáčení komedie o Růžovém panterovi. Filmařům už také posloužilo Zámecké náměstí nebo například Hotel Prince de Ligne pro mafiánské drama.