Římsko katolický kostel Nanebevzetí Panny Marie v Krupce procitá z mrtvých. V dílně restaurátora Jiřího Černohorského leží hotových dalších šest zrestaurovaných vitrážových oken. Na svaté schodiště budou osazeny zhruba během měsíce.
Na zvláštní přání Občanského sdružení Královské Horní Město Krupka, které práce organizuje, vyrobil Černohorský v některých vitrážových oknech ventilační otvory, aby interiér kostela mohl dýchat a permanentně vysychal.
Kazetový strop byl v roce 2002 odborně sejmut restaurátorem Potůčkem, zakonzervován a složen na podlaze chrámové lodi. Na jeho restaurování dosud nemělo Biskupství litoměřické peníze.
Situace se změnila a v letošním roce by část stropu s odkrytým krovem měla být obnovena.
„S místním uměleckým kovářstvím Škorvaga jsme se rodomluvili na rekonstrukci mříží, kvůli řádnému zabezpečení kostela,“ upřesňuje Bohdan Ostroveršenko ze zmiňovaného občanského sdružení, který má na záchraně kulturní památky lví podíl.
Zároveň s mřížemi budou vyrobeny nové ochranné sítě, protože se plánuje přístupnost kostela i z věže za ním.
„Během dvou let vytvoříme prohlídkový okruh mezi svatým schodištěm a věží,“ potvrzuje Bohdan Ostroveršenko. Obnova vzácného kostela v Krupce je financována z programu Záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury.