Chytré tabule, elektronické tužky a tablety. Podobná výbava nesmí chybět snad v žádné moderní třídě. Školáci na Teplicku začnou rozvíjet své schopnosti a znalosti ještě i jinak. Vyrazí do přírody Krušných hor, kde pro ně odborníci přes turismus, techniku i historii vymysleli naučné výlety.

Připravené trasy, pracovní listy a další výukové materiály využijí především učitelé zeměpisu, přírodopisu a dějepisu. Děti čeká šplhání po kopcích i památkách, poznávání a pozorování fauny a flóry a dozvědí se i spoustu věcí z historie. Dokonce i té méně známé, třeba o židovském obyvatelstvu, jež v Krušných horách žilo před druhou světovou válkou.

„Na průvodci jsme spolupracovali s Oldřichem Látalem, dlouholetým předsedou Židovské obce Teplice. Díky němu jsou v průvodci ta nejzajímavější místa, která území od Chomutova až po Teplice nabízí,“ myslí si Eva Maříková z Destinační agentury Krušné hory.

Techničtěji zaměřené třídy zamíří zase do uhelných dolů, litvínovské chemičky nebo si doplní znalosti ekologické výchovy na sběrných dvorech a skládkách.

Destinační agentura vzdělávací projekt vymyslela společně se svazkem obcí Krušných hor. „V oblasti Krupky je pro žáky škol rozhodně co nabídnout. Od minulého roku máme v oblasti Komáří vížky dokonce naučnou stezku o zdejším hornictví,“ upozorňuje starosta Krupky Zdeněk Matouš. Nová stezka zájemce provede po hlavních těžebních revírech v lesním terénu.

Od výletů si organizátoři slibují, že žáky budou bavit, poučí je a zároveň ukážou možnosti pro budoucí zaměstnání v kraji.

„Chceme, aby děti region dobře poznaly a výlet měl smysl i pro prohloubení učiva základní školy. Zejména u tématu průmysl Krušných hor spolupracujeme se zaměstnavateli, kteří nabízejí školám exkurze ve svých provozech,“ vysvětluje předseda svazku obcí Krušných hor David Kádner.

Ředitelé škol jsou projektu naklonění. „Vždy vítáme takovéto zajímavé programy. Pro naše žáky je jakýkoli výlet do přírody často něčím novým a netradičním. Dnešním dětem jen prospěje, když výuka probíhá mimo školní lavice,“ uvádí ředitelka Základní školy Za Chlumem v Bílině Barbora Schneiderová.

Školská zařízení dostanou plán výletu a pracovní listy zdarma. Hradit si budou pouze dopravu. Pracovní listy mají k dispozici pro témata Cesta vody, Historie, Flora a Fauna, Průmysl.

Všechny materiály jsou připravené pro žáky prvního i druhého stupně základních škol. Nabízené výukové trasy je možné si prohlédnout na webu www.svazekobci.cz. Objednávky směřujte na adresu sorkh@svazekobci.cz.