Ve spolupráci s majitelem provedli hasiči uvázaní a následně za pomoci kladek koně postavili na nohy. Vzhledem k umístění stáje hasiči nemohli využít techniku a vše museli provést ručně.