Pravidelná mikrobusová doprava je jednou ze služeb, jimiž se Arkadie na Teplicku nejviditelněji prezentuje na veřejnosti. Spolu se Speciálně pedagogickým centrem tuto dopravu provozuje již šestnáct let. Každý všední den kromě prázdnin vyráží ráno tři mikrobusy po Teplicku, aby svezly na 80 klientů se zdravotním postižením do škol a zařízení sociální péče.

Odpoledne cestu absolvují znovu, jen opačným směrem. Najedou při tom přibližně 400 kilometrů. V minulosti takto dopravovali i studenty upoutané na vozík do obchodní akademie nebo Biskupského gymnázia.

Taková doprava samozřejmě není lacinou záležitostí. Jedním z jejích donátorů byla v minulosti Nadace rozvoje občanské společnosti prostřednictvím projektu Pomozte dětem, jejíž ikonou je známé kuře v záchranném kruhu.

Letos se podařilo uspět v tomto projektu znovu a tak převzala výkonná ředitelka Arkadie Lenka Machaloušová v sídle České televize v Praze šek na 175 tisíc korun. Díky všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli na konto Pomozte dětem, budou na Teplicku jezdit děti se zdravotním postižením za vzděláním. (joho)