V areálu, který provozuje soukromá společnost, žije nyní přibližně stovka lidí. Část z nich je nemocná a zbavená svéprávnosti. V posledních měsících se ale do areálu stěhují sociálně slabí. Starousedlíci v Hrobčicích a okolí mají strach, že se z toho stane neutěšitelná situace.

Myslí si to také zastupitelé Bíliny. Podle některých právě areál bývalého uprchlického tábora je časovaná bomba.

Množí se stížnosti občanů z obcí v okolo Újezda na vandalismus, drobnou trestnou činnost, nevhodné chování ubytovaných osob a obtěžování občanů v jejich obydlí. „Napětí mezi občany eskaluje a hrozí zde extremismus," nechala se už dříve slyšet starostka Hrobčic Jana Syslová.
Areál bývalého azylového zařízení Červený Újezd se nachází na katastru obce Měrunice. Negativní dopad má i na občany obce Hrobčice, zejména místní části Červený Újezd a Mukov.
Domov na kopci, i když nezískal certifikát k poskytování pečovatelské péče, tak tyto služby poskytoval. Dostal za to pokutu. „Za neoprávněné poskytování sociálních služeb udělil pražský magistrát pokutu 250.000 Kč. Tu po odvolání potvrdilo ministerstvo práce a sociálních věcí," uvedla starostka Měrunic J. Nová.

Teď padl návrh, aby areál koupila obec Hrobčice.

Důvodem, proč budou Hrobčice o koupi areálu usilovat, jsou obavy právě ze vzniku obřího ghetta pro nepřizpůsobivé. Jak s areálem obec případně naloží, není zatím jasné. "Zpracováváme studii, kterou předložíme obyvatelům ještě před konáním referenda. Měla by ukazovat, jaké by byly potřeba investice pro případné přebudování areálu na domov pro seniory nebo byty pro mladé, ale i to, kolik by stála likvidace areálu," vysvětlila starostka Hrobčic Jana Syslová (nez.).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uprchlický tábor byl otevřen roku 1990 v areálu bývalých kasáren, které využívala Československá lidová armáda a pak Rudá armáda. Bývalo zde až 800 běženců. V roce 2006 byla činnost střediska ukončena. V lednu roku 2010 pak prodal stát areál zhruba za osm milionů korun.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh na referendum prošel jen těsně, kritici argumentovali tím, že se obec zbaví většiny finančních rezerv, které měla na výstavbu čističek odpadních vod.
Referendum je podle zákona pro obec závazné. K tomu, aby platilo, musí k urnám přijít více než 50 procent registrovaných voličů a kladně odpovědět na dotaz víc než polovina z nich. "Souhlasím, aby obec Hrobčice koupila areál bývalého uprchlického tábora Červený Újezd za maximální kupní cenu 15 milionů korun", bude znít otázka na hlasovacích lístcích.

Domov na kopci v Červeném Újezdu funguje přes dva roky. Přestože pečuje o nemocné, nemá dosud registraci pro poskytování sociálních služeb. Společnost už za to dostala pokutu 250.000 korun, kterou následně potvrdilo i ministerstvo práce a sociálních věcí. Společnost ji ale nezaplatila. V areálu navíc údajně panují nevyhovující podmínky. "Podmínky jsou tam katastrofální. Viděla jsem, že tam léky rozdávají uklízečky. Hrozné podmínky jsou podle bývalých zaměstnanců i ve stravování. Zaměstnanci dostali například tisíc korun na den, za které měli uvařit pět jídel pro 100 lidí," řekla už dřív ČTK starostka Měrunic Jitka Nová.

Na případu už přes rok pracuje i policie, vyšetřování už dokončila a spis předala k posouzení státnímu zástupci.
Jednatel domova Pavel Fousek všechna nařčení opakovaně odmítl a tvrdí, že se proti němu úřady spikly. "V Ústeckém kraji funguje zločinecká organizace a půjdu podat hromadnou žalobu na všechny, kteří se na tom podíleli," řekl už dříve Fousek s tím, že podá žalobu na stát. "Budu žalovat stát o náhradu veškerých škod, které se pohybují v řádech desítek milionů korun," dodal Fousek.
O záměru areál prodat hovoří už několik měsíců. Přednostně ho nabídnul právě okolním obcím.

Jak už jsme psali v Deníku…

Referendu předcházel průzkum mezi lidmi v obci.  Anketa, která proběhla mezi lidmi sice vyzněla jasně pro odkup bývalého azylového zařízení, ale zúčastnilo se jí jen málo respondentů. „ Více jak 80 procent občanů, kteří anketní lístek vrátili vyjádřili souhlas s nákupem areálu. Občané měli spoustu nápadů jak areál využít, nejvíce lidí by zde rádo vidělo domov důchodců nebo by areál pronajalo. Někteří by ho rádi zbourali a plochy využili jako stavební parcely, sportoviště a cyklotrasy. Velké množství občanů svůj lístek, ale vůbec nevrátilo," nechala se slyšet starostka Hrobčic Jana Syslová. Areál nabídla okolním obcím jeho majitelka k odkupu za 15 milionů korun. K této částce je nutné ještě přičíst daň z nabytí nemovitosti, která v tomto případě činí 600 tisíc.