S ohledem na vysoký počet návštěvníků a omezené možnosti parkování v okolí stadionu město žádá návštěvníky koncertu, aby pro dopravu na stadion využili veřejné hromadné dopravy, která bude před i po koncertu posílená.  Po celou sobotu budou na páteřních linkách 101, 102, 105 a 108 nasazeny velkokapacitní vozy a po skončení akce okolo 22:00 hodiny navíc posilové spoje do jednotlivých částí města.