V průměru to představuje dvanáct vozidel denně. Auta, která překážejí, končí na odstavném parkovišti, kde čekají na svého majitele. Ten pak musí za parkování a hlídání zaplatit.

Městská policie Teplice si stav v dotčených ulicích, kde se podle seznamu myje, průběžně monitoruje. Kamerový záznam poté slouží jako protiargument na řidiče, kteří přijdou se stížností, že značku nikdy v ulici neviděli a že už tam stojí dlouho.

Na kameře jsou všechna zaparkovaná vozidla zadokumentována pro případné nesrovnalosti ze strany majitelů postižených odtahem.