V důsledku opravy bude od 13 do 16 hodin přerušena dodávka elektrické energie do tohoto pavilonu, bez možnosti využití náhradního zdroje energie.

Odstávka bude řešena jak organizačními změnami uvnitř nemocnice, tak také krátkodobým uzavřením některých oddělení a směřováním dotčených pacientů mimo teplickou nemocnici.

NEODKLADNÉ OPERACE PROVEDOU V ÚSTÍ

„V souvislosti s touto opravou je nutno v sobotu 2. září od půlnoci do 16 hodin uzavřít porodní sál a odklánět rodičky mimo Teplice, od 10 do 16 hodin přerušit příjem pacientů, u nichž je předpoklad provedení neodkladného operačního výkonu a od osmi do 16 hodin zastavit příjem pacientů vyžadující resuscitační péči na anesteziologicko-resuscitačním oddělení teplické nemocnice. Pacienty budeme transportovat do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,“ uvedl Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Nemocnice Teplice s tím, že diagnosticko–léčebný proces odstávka nenaruší.

Provoz laboratorního a RTG komplementu zajistí nemocnice beze změn. "O trpělivost žádáme také pacienty, kteří budou v sobotu 2. září potřebovat zprávy z ambulancí chirurgických oborů, ty budeme moci vydat až po obnově dodávky energie," dodal Hrubý.

Odstávkou budou dotčena tato oddělení: - příjmové chirurgické ambulance
- oddělení chirurgie, gynekologicko-porodnické oddělení, ortopedie a urologie, včetně všech těchto oborových operačních sálů a chirurgie JIP
- anesteziologicko-resuscitační oddělení
- stanice patologických novorozenců