Podle nové vyhlášky, která se v praxi uplatní od nového roku,  zůstává komplexní léčba, kdy pojišťovny hradí léčbu i pobyt, jen u stavů po vážných úrazech, operacích a léčbě vážných onemocnění. U dětí bude nadále hrazena z pojištění veškerá péče. Zkracuje se délka pobytu při komplexní léčbě ze čtyř na tři týdny, u dětí zůstanou čtyři týdny.
U vybraných diagnóz bude schválení pobytu podmíněno aktivní účastí samotných pacientů, jako je například snížením hmotnosti či nekouření. Zdravotní pojišťovny si od nové vyhlášky slibují, že jim ušetří až tři čtvrtě miliardy každý rok. V lázních se v ČR ročně léčí za peníze veřejného zdravotního pojištění přes 120 tisíc lidí.
Dlouho očekávaná a řadu měsíců veřejně diskutovaná vyhláška vyvolávala mnoho emocí a na lázně v celé republice měly spekulace negativní dopad. I v lázeňských domech v Teplicích podepsalo petiční archy za záchranu českého léčebného lázeňství na 400 lidí.
Na otázky, jaké konkrétní byly dopady spekulací na Lázně Teplice a k jakým změnám v lázeňské péči dojde, odpovídala Ing. Yveta Slišková, obchodní ředitelka Lázní Teplice v Čechách.
Paní ředitelko, doba nejistoty je za vámi. Je vyhláška v něčem lepší, než se původně očekávalo?
I přes mnohé spekulace je dobrou zprávou, že komplexní lázeňská péče a příspěvková lázeňská péče se bude poskytovat i nadále, tzv. lázně na křížek tedy rozhodně nekončí. Zásadní změnou však je délka pobytu a v některých případech jeho opakování.
Jaký dopad měly spekulace na teplické lázně?
Ačkoliv bude nový Indikační seznam účinný až v říjnu letošního roku a lázeňská péče hrazená zdravotními pojišťovnami se stále řídí vyhláškou z roku 1997, dopady rozvířených debat a domněnek pociťují lázeňská zařízení již několik měsíců. Mnozí pacienti, ba i lékaři vzali černé scénáře jako hotovou věc, a proto o lázeňskou péči letos ani nezkusili zažádat. České lázně tak hlásí v počtu přijatých návrhů na lázeňskou péči propadající se čísla už v době, kdy k žádné změně nedošlo. V Lázních Teplice v Čechách se pokles nejvíce projevil letos v červenci, kdy bylo přijato o 35 % méně návrhů než v červenci 2011. Ostatní lázně hlásí podobná a dokonce i vyšší procenta propadu. Pokud jde o souhrnná čísla od počátku roku, zaznamenali jsme dvacetiprocentní pokles počtu návrhů oproti stejnému období vloni.
K jakým změnám dojde v oblasti komplexní lázeňské péče?
Komplexní lázeňská péče bude indikována na 21 dní u dospělých (28 dní u dětí) a čerpána jako dosud v rámci pracovní neschopnosti nikoli řádné dovolené. Prodloužení pobytu je možné na návrh lázeňského lékaře, který však musí být schválen revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny. Lázeňskou léčbu bude možné opakovat u řady diagnóz formou komplexní lázeňské péče, v některých případech však pouze příspěvkové lázeňské péče. Možnosti opakování lázeňské léčby u jednotlivých indikací přesně definuje Indikační seznam, který se při posuzování nároku na opakování pobytu v lázních ohlíží i retrospektivně a do celkového limitu započítává pobyty uskutečněné od 1. října 2009.
A co se týká příspěvkové lázeňské péče?
Ta bude předepisována po dohodě lékaře s pacientem na 14 nebo 21 dní. Toto je rovněž změna, oproti minulé úpravě. Nese v sobě dva aspekty. První – medicínský možnost zkrácení nevítá, neboť vyšší léčebné efekty nastávají při delší době léčení. Na druhou stranu se možná dvoutýdenní pobyt stane pro některé klienty schůdnou variantou pro cestu do lázní, protože zaplatit tři týdny léčení a vzít si na ně ještě dovolenou by možná nezvládli. ⋌(ot)