Hlavním přínosem certifikátu je především potvrzení směrem k zahraničním pojišťovnám, které díky této certifikaci mají jistotu, že jejich klienti dostanou v severočeských Teplicích minimálně stejné služby, jako v jiných, vysoce prestižních evropských lázních.

Certifikace byla už na jaře


Náročným certifikačním auditem prošla společnost velmi úspěšně již v dubnu tohoto roku. Získání certifikátu vyžadovalo splnění velmi přísných podmínek, které se týkají jak procesů, tak způsobu poskytování jednotlivých služeb a procedur. “Dodržování nejmodernějších postupů a metod je pro nás samozřejmostí již několik let, přesto byl pro nás celý proces certifikace dalším krokem vpřed. Nyní již mohu zodpovědně prohlásit, že případné nedostatky našich lázní jsou kosmetického rázu. Jsme samozřejmě rádi, pokud se nás klienti obracejí s konstruktivní kritikou. Mnoho jejich návrhů, jako například zavedení krátkodobých a manažerských pobytů, jsme již úspěšně implementovali. V tuto chvíli se soustřeďujeme také na firemní klientelu, neboť Lázně Teplice v Čechách jsou ideálním místem pro pořádání různých jednání i team-buildingů, stejně jako vhodným dárkem pro obchodní partnery či zaměstnaneckým benefitem,” odhaluje další plány Karel Weigl, generální ředitel a předseda představenstva Lázní Teplice v Čechách, a.s.
Podpora trendu medical wellness však neznamená, že by Teplice v Čechách zanevřely na tradiční klientelu. “Tradičních hostů, kteří k nám každoročně jezdí díky pojišťovnám, stejně jako hostů z Německa či arabských zemí, si velmi vážíme a rozhodně o ně nehodláme přijít. Právě certifikát EUROPESPA med je pro mnoho pojišťoven zárukou, že jejich klienti u nás za své peníze dostanou maximum,” zdůrazňuje Karel Weigl, předseda představenstva a ředitel Lázní Teplice v Čechách.
Jedná se o první jednotný systém hodnocení kvality služeb lázní v Evropě. Úspěšné zvládnutí certifikace, které je dokladováno získáním certifikátu EuropeSpa Med, představuje splnění více než 400 kritérií, která byla schválena Evropským svazem lázní.
Členství v Evropském svazu lázní zajišťuje splnění konkrétních limitů, daných prakticky pro veškerou činnost lázeňského zařízení.