Na místě jsou i několikatunové patky, v nichž budou sloupy ukotveny a také část z třicetitunových ocelových příček, které jednotlivé sloupy spojí. Mezi tuto konstrukci, poté co dosáhne výšky takřka 140 metrů, pak bude kotel zavěšen.

„Staveniště, konkrétně základovou desku, jsme již předali dodavateli, jímž je firma Alstom Power Systems. Připravují se místa na ukotvení patek do betonové desky a sestavuje se obří jeřáb o hmotnosti 194 tun. Pevné a přídavné rameno budou mít na délku celkem 150 metrů. Do stejné výšky je pak jeřáb schopen vyzdvihnout břemeno o hmotnosti 90 tun,“ uvedl Karel Ludvík ze skupiny ČEZ, zástupce vedoucího projektového týmu pro výstavbu nového zdroje v Elektrárně Ledvice. Jak dodal, jeřáb je úplně nový s rokem výroby 2010.

Podobné jeřáby budou v Ledvicích sestaveny ještě dva. Ten největší s nosností 150 tun bude do elektrárny po částech dopraven během března.
Konsorcium ALSTOM bylo ve výběrovém řízení vybráno proto, že je schopno dodat špičkovou technologii, která představuje nejvyšší světový standard s velmi vysokou mírou účinnosti a současně s nízkými emisními hodnotami. Průtlačný kotel v Ledvicích bude práškový. Proto je jeho součástí i osm kruhově uspořádaných ventilátorových mlýnů, v nichž se semele uhlí na uhelný mour.

Stejně jako strojovna, bude i kotelna stát na základové desce ze speciální betonové směsi. Tato deska byla vybetonována v jámě o rozměrech 80x130 metrů. Na hloubku má osm metrů a drží ji více než 800 pilotů.

Zatímco dvě podpůrné věže kotelny, známá mezi lidmi jako Ledvická dvojčata již stojí na svých místech a nyní se v nich montují ocelové lávky a natahují kabelové rozvody, montáž ocelové konstrukce a vlastního více než 140 metrů vysokého kotle na sebe teprve čeká. (otys)