Metodou nepřetržité betonáže rostly věže průměrně dva a půl metru za den a dnes dosahují více než 140 metrů, o 36 m více než dosud nejvyšší budova v ČR – City Tower v Praze.
„Věže o půdorysu 13 x 13 m odolné proti požáru jsou určeny pro transportní cesty opatřené schodišti a nákladními i osobními výtahy. Jedna z nich bude mít i ochoz s prosklenou vyhlídkou. V technologických šachtách povedou také hlavní trasy kabeláže, požárních rozvodů a vzduchotechniky,“ říká Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy.
Za věžemi bude ukotvena ocelová konstrukce nové kotelny a před věžemistrojovna s turbínou o výkonu 660MW.
Ledvická elektrárna prochází modernizací, po jejímž skončení se stane nejmodernějším zařízením na výrobu elektřiny spalováním hnědého uhlí v České republice a ke špičce bude patřit i v rámci střední Evropy.
Zakázku získala společnost Metrostav, která na počátku letošního roku převzala staveniště a zahájila zemní práce.
Již samotné založení stavby bylo náročné. Ve stavební jámě byla vybetonována čtyři metry silná základová deska o půdorysu 80 x 130 m, na níž bude stát kotelna a veškeré technologické zařízení strojovny nového zdroje. Drží ji přes 800 pětadvacetimetrových pilotů, které musí přenést velká dynamická zatížení. Musely být betonované ve stavební jámě pod hladinou spodní vody ve vrstvách s vysokými přítoky.
V současné době jsou v obou věžích dokončeny vodorovné konstrukce a prefabrikovaná schodiště a probíhá v nich kompletace technického zařízení.
„V plném proudu jsou také kompletní stavební práce na budoucím mozku elektrárny – dozorně. Montují se ocelové konstrukce strojovny včetně zastřešení a potrubí chladící vody do chladící věže a mnoho dalších prací.
„Po zprovoznění nového nadkritického bloku (po roce 2012) předpokládáme také exkurze přímo v elektrárně a zároveň možnost nahlédnout z nejvyšší stavby České republiky, do nejníže položeného místa ČR - lomu Bílina, jehož hloubka je na úrovni Baltského moře,“ říká Ota Schnepp
Třešničkou na dortu každé prohlídky elektrárny totiž bývá pohled na celý areál a okolí ze střechy kotelny. V případě Ledvic to bude z prosklené vyhlídky na vrcholu jedné z betonových věží.