Kino je umístěno v areálu duchcovského koupaliště a má kapacitu cca 60 míst k sezení. Projekční plocha má rozměry 7,5 x 4,2 m.

„Kino je ve formátu tzv. E-Cinema, tzn., že se promítají filmy z DVD nebo Bluray disků. Ozvučovací systém je nastaven tak, aby zvuk směřoval do neobydlené oblasti a aby splňoval základní limit pro venkovní hluk dle nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku, to je 45 dB v nočním období od 22.00 hodin," řekl vedoucí kulturního centra Bohumil Vitásek a dodal: „Abychom získali povolení skrze hluk, tak jsme museli udělat zkoušku projekce, která neměla překročit normy. Samotné zvuky přírody, ale byly intenzivnější než kino. Museli jsme počkat na mezičas, kdy už nezpívali ptáci a ještě nezačaly kvákat žáby. Pak jsme teprve mohli změřit „hluk" naší projekce. (smích)

Kino bude v provozu do 5. 9. 2015 vždy v pátek a v sobotu od 21:30 hodin.

V průběhu projekcí bude v provozu stánek s občerstvením. Vstupné do letního kina bude jednotné: 50 Kč.

V souvislosti s provozem letního kina je zároveň upraven provoz kina Lípa. Z hracího profilu kina Lípa jsou odebrány páteční a nedělní večerní projekce. (kos)