Vše bylo následně rozvezeno po všech sportovních revírech, aby se zvýšila obsádka úhoře, který je oblíbenou lovnou rybou některých rybářů. (pem)