-----------------------------------------------

Má to ale háček.Nejprve však musí zlikvidovat starý kotel a na jeho místo nainstalovat nový. Příspěvek až 60 tisíc korun dostanou po předložení příslušných dokladů a faktur. Vše musí stihnout do devíti měsíců.

------------------------------------------------

„Poté, co smlouvu o poskytnutí dotace podepíše poslední smluvní strana, obdrží žadatel dotaci na svůj účet do třiceti dnů," uvedla mluvčí Krajského úřadu Ústeckého kraje Magdalena Hanáčková.

Na nové kotle letos Ústecký kraj přidělil 15 milionů korun. Stejnou částku poskytlo i Ministerstvo životního prostředí.

Díky velkému zájmu lidí se částka vyčerpala už za devět dní. Během nich si o příspěvek stihlo požádat 614 lidí.

S kotlíkovými dotacemi by chtěl krajský úřad pokračovat i příští rok.

„Ministerstvo životního prostředí zatím nepotvrdilo, zda nám peníze poskytne. Vedení kraje má ale o vypsání nové výzvy zájem," řekla Magdalena Hanáčková.

Informace pro úspěšné žadatele zveřejní Ústecký kraj, Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky na svých internetových stránkách.

O přidělení dotace budou všichni vyrozuměni i písemně.(pod)