Děti pobavil Matýsek, mládež zase populární zpěvák Peroutka a dospěláky potěšil Jožin z bažin v podání Dědy Mládka Illegal Bandu. „K tradičnímu doprovodnému programu patřily stánky s řemesly. Byl tu i kovář, který se dnes už tolik na veřejnosti nevidí,“ řekl starosta obce Modlany Lukáš Bartoň.

Obec vloni oslavila 690 let existence. Název Modlany je odvozen pravděpodobně od původního obětiště, doloženého archeologickými nálezy. Původně obec patřila k panství hradu Kyšperk, založenému pány z Bergova, kteří byli významnou oporou katolíků proti husitům.