„Poplatek vybíraný od občanů za komunální odpad byl příliš nízký 250,- Kč na osobu a rok, ve srovnání s náklady na provozování systému nakládání s odpady (1200000,- Kč/rok). A pro obec bylo velice neekonomické vézt rozsáhlou agendu poplatků (evidence poplatníků, vybírání poplatků, upomínání a vymáhání)," řekla starostka Hrobčic Jana Syslová. Právě starostka se už delší dobu snažila výběr za popelnice zcela zrušit. „Poplatek bez problémů platila asi 1/3 obyvatel, zbývající část jsou notoričtí neplatiči a poplatek ve výši 250,- Kč se těžko vymáhá a stojí to další peníze. Raději vyjdu vstříc občanům než podporovat byrokracii a exekutory," vysvětlila.

Aby se obci vyplatilo vybírat poplatky, tak by každý občan musel platit 750 korun za rok, což podle starostky Syslové vzhledem k nízké kupní síle obyvatel nepřicházelo v úvahu. „Zrušení poplatku je vstřícným krokem zejména pro rodiny s dětmi a důchodce. Právě oni tvoří podstatnou část obyvatel obcí Hrobčicka," sdělila Syslová.

V poslední době v Hrobčicích se výrazně zvýšilo množství vytříděného odpadu, a zrušením poplatku chtějí zastupitelé tento trend ještě více podpořit.

„Protože kdo by třídil, když si odvoz odpadu platíme? Bylo by dobré, aby občané dle svých možností i nadále pokračovali a neházeli vše do jedné popelnice. Šetří se tak nejen obecní rozpočet ale hlavně naše země a životní prostředí."

Vedení obce apeluje na své občany, aby zvážili i velikost své popelnice, zda by jim mohla stačit menší a tím by se i snížil náklad na svoz netříděného odpadu. V roce 2011 se tímto způsobem povedlo Hrobčicím ušetřit téměř 300 tisíc korun.(kos)