Podněty k tomu, co by se mělo na území města změnit, mohou lidé podávat osobně na podatelně Městského úřadu Krupka, který sídlí na Mariánském náměstí.

Lze je podávat také prostřednictvím doručovací služby nebo elektronickým podáním. Termín pro jejich odevzdání je 28. února. Formulář pro podání návrhu je zveřejněn na webových stránkách Města Krupka.