„Seminářem provedou přední odborníci na léčbu, rehabilitaci a sociální problematiku tohoto neuroimunologického onemocnění,“ sdělila za organizátory Kateřina Dostálová. Akci pořádá společnost Solen a vstup je zdarma. Aktuální pohled na roztroušenou sklerózu přinese primářka teplické neurologie Marta Vachová, Klára Novotná se zaměří na doporučená cvičení a životosprávu u osob s RS s mírným až středním neurologickým nálezem a Hana Potměšilová bude informovat kde a kdy sociální systém podává lidem s RS pomocnou ruku.

V Ústeckém kraji trpí roztroušenou sklerózou 1600 pacientů, což je čtvrtý nejvyšší počet v rámci krajů ČR. Teplické MS centrum, které se specializuje na léčení RS, patří ke třem největším v zemi. Díky moderní léčbě se daří nemoc zpomalit, ale ne zcela vyléčit. RS je nejčastější neurologické onemocnění vedoucí k trvalé invaliditě. Prvními příznaky jsou například ztráta zraku na jednom oku, porucha vylučování, ztráta hybnosti ruky, nohy nebo poloviny těla. „Možnou prevencí je vyvarovat se kouření a udržovat dostatečnou hladinu vitaminu D, zejména u dětí a v období dospívání,“ sdělila primářka teplické neurologie Marta Vachová a dodala, že pacientům s roztroušenou sklerózou prospívá pohyb a zdravý životní styl.