V Zabrušanech se mohou zbavit starých ledniček a televizí. Obec pro obyvatele na sobotu 23. května objednala svoz vysloužilých elektrospotřebičů. V sobotu 30. května pak proběhne svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Bližší informace k tomu obce dodá lidem do poštovních schránek.