„Na jednání představenstva jsme rozhodli o zvýšení mezd zaměstnancům pěti nemocnic Krajské zdravotní s účinností od 1. 1. 2016. Sociální a mzdová politika v oblasti odměňování zaměstnanců je nedílnou prioritou při naší snaze o lepší Krajskou zdravotní. Vybavení špičkovými přístroji nebo opravy a rekonstrukce nemocnic by postrádaly smysl bez zaměstnanců, na kterých stojí zajištění zdravotní péče o obyvatele Ústeckého kraje," uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s. „Rozhodnutí představenstva o zvýšení mezd je dobrým předpokladem pro aktualizaci kolektivní smlouvy, a je tedy i předpokladem důstojného sociálního dialogu vedeného mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi působícími v pěti nemocnicích největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji," doplnil Ing. Jiří Novák.

„K navýšení mzdových tarifů dala prostor nejen nová úhradová vyhláška pro rok 2016, umožňující zdravotnickým zařízením docílit vyšších výnosů od zdravotních pojišťoven za předpokladu naplnění odpovídající produkce v oblasti ambulantní i hospitalizační péče, dále také dobré výsledky hospodaření Krajské zdravotní v letošním roce, ale i určité úspory dosažené v oblasti systému zadávání veřejných zakázek a opatření provedená revizí činností společnosti v roce 2015," dodal Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.(re)