V Teplicích tak z „hrobečků“ minulosti zůstává ještě chátrající objekt v Mlýnské ulici, kde se sice objevil v minulých měsících plot, a blýsklo se tak snad na lepší časy, nicméně nyní je objekt opět bez života. A to ho ještě opustí na zimu i bezdomovci, kteří půjdou někam za teplem.

Stará „radnice“ na náměstí Svobody už také padá k zemi, neboť v rámci regenerace centra města na obchodní zónu ji nyní nechává majitel demontovat. Zmizelo už opláštění, nyní se pracuje v zadním traktu.

Lověna patří v Teplicích k tradicím. Budova má zajímavou cestu historií.

V místech, kde nyní stojí objekt Lověny, se v dávných dobách rozkládalo pole, zvané Literátská dědina. Výnosy z něho šly ve prospěch literátského a zpěváckého bratrstva, které působilo v Teplicích od 16. století až do josefinské doby.

V roce 1876 se rozhodl inženýr A. Siegmund, že si v těchto místech postaví svůj honosný dům. Do dvou let na původně Literátské dědině vyrostla stavba, pojatá ve stylu německé renesance. Majitel nový objekt nazval Muzikantský dvůr, což připomínají sochy s hudební tematikou.

V ruinách hrozí nebezpečí

Mezi desítky zdevastovaných budov na severu Čech, kde hrozí smrtelné úrazy patří tedy nadále i ostuda Teplic v Mlýnské ulici. Jde o soukromý objekt, původně plánované léčebné zařízení, ale nikdy nedostavěné. Už několikrát změnilo majitele. Městu nepatřil objekt nikdy.

K požárům v ruinách musejí vyjíždět hasiči. Bezdomovci si zde chtějí zatopit, pálí vše, co jim přijde pod ruku. Když ale pak dojde k nekontrolovatelnému požáru, z místa utečou. (pem)