Nebo se to prostě riskne, žáci odjedou a pokud nenapadne sníh, podnikají místo lyžování různétúry.

Letošní rok není výjimkou. Na „lyžáky“ se chystali a chystají také například studenti teplického gymnázia. Zástupce ředitele Bohumil Fišer vysvětlil, že studenti již nějaký ten rok jezdí na Klínovec a zatím vždy měli dobré sněhové podmínky. Vloňském roce prý měli takové štěstí, že se zrovna trefili do zhruba týdne, kdy byla opravdu zima a napadl sníh. Vtomto školním roce byly plánované čtyři výjezdy zcelkem osmi tříd. Někteří studenti gymnázia již lyžařský výcvik absolvovali a některé to teprve čeká, odjíždějí tuto sobotu. Fišer navíc vysvětlil, že slyžováním na Klínovci iubytováním jsou naprosto spokojeni. Výprava je vždy ubytována vnedaleké obci vpenzionu, odkud je prý pak majitel vozí na sjezdovku. „Zatím se nám vposledních letech opravdu nestalo, že by sníh nebyl. Vnejhorším případě se to pak řeší turistikou,“říká.

Vletošním roce poprvé nepojedou na lyžařský výcvik studenti sexty Biskupského gymnázia vBohosudově. jan Šimek, zástupce ředitele vysvětli, že sodjezdem na lyžařský výcvik by bylo spojeno plno problémů, především pak velké narušení vyučování. Parta na „lyžák“ by se totiž musela dát dohromady pouze ze dvou tříd, což by nejspíš bylo složité. Na lyžařský výcvik tak jedou pouze menší studenti.

Vněkterých letech řešilo Gymnázium vBohosudově lyžařský výcvik tak, že studenti ráno vdoprovodu učitele vyrazili na Komáří vížku a odpoledne se pak vraceli zpět. Tak to šlo třeba celý týden a odpadla tak starost oubytování a stravování. Podmínkou byl ale dostatek sněhu. To by letos bohužel asi nešlo. Jiří Zmítko, ředitel Sport Centra Bouřňák, které provozuje areál na Bouřňáku potvrzuje zájem olyžařské výcviky. Například škola zBíliny. Zmítko vysvětlil, žetakto organizovaným skupinám studentů či žáků vyjdou vstříc a poskytnou nějakou slevu. Záleží prý na domluvě a věku a počtu účastníků a podobně. Bohužel vtěchto dnech si na Bouřňáku nikdo nezalyžuje, na svazích totiž leží nepravidelné sněhové skvrny. Azasněžovat se také nedá kvůli vysokým teplotám.

Školní výpravy lyžařů se ubytovávají vokolí Bouřňáku vpenzionech a horských chatách. Jednou zchat, poskytujících azyl lyžařům je ihorská chata Sova. Ivana Pikalová za provozovatele vysvětlila, že na chatu jezdí převážně pražské děti, vsoučasnosti mají jarní prázdniny, které tak tráví na severočeských horách. Anevadí jim, že není sníh. Jezdí sem ivysokoškoláci. Prý se nestává, že by někdo svůj pobyt kvůli nedostatku sněhurušil.