Retenční nádrž na místě nazývaném U tří smrků na Lesním potoce vyrostla na místě nefunkční malé retenční nádrže.
„Jedná se o nádrž se stálou vodní hladinou, protože účelem retenčních nádrží obecně je akumulace a zadržení vody v krajině,“ řekl deníku včera při kolaudaci vodního díla Pavel Pospíšil.