V pondělí za ní přišli domů poblahopřát a popřát pevné zdraví a pohodu do dalších let zástupci krupské radnice v čele se starostou Milanem Pucharem a pečovatelky, které se o ni vzorně starají.

Sto let plodného života, plného nezapomenutelných událostí, bohužel ne vždy příjemných, prožila paní Hildegard. První světovou válku zažila ještě jako dítě v Berlíně, kde se narodila. Za druhé světové války byla již matkou tří dětí a než válka skončila, narodilo se jí ještě čtvrté. První manžel padl ve válce a s druhým, rodákem z Brna, se přestěhovala z Berlína do Trnovan.
Od roku 1947 žije paní Smejkalová v Krupce. Většinu svého aktivního života prožila na dole Kateřina. Tam byla v okruhu „svých“ havířů velice oblíbená. Starala se jim nejen o kahany, ale posílala za nimi do hlubin také soudky s pitnou vodou, což byla velmi zodpovědná funkce. Kdo nikdy nezažil několik hodin hluboko pod zemí, stěží dokáže správně docenit význam její činnosti.

Po tragickém neštěstí na dole Kateřina odešla paní Hilda do důchodu a starala se dál o své, tehdy už dospělé „děti“ a o svá milovaná vnoučata. Těch je požehnaně a kolik má vlastně pravnoučat, o tom ztratila už dávno přehled.
Dnes „Oma“ babička Smejkalová žije v Krupce v Teplické ulici a mnoho toho již nepořídí. Starají se o ni ale hodné a pilné pečovatelky a vnučka.
Stále se zajímá o dění ve světě, ráda mlsá sladkosti a těší se z každého dne. (re)