V regionu se začíná výrazněji projevovat očekávaný konec doby uhelné. Je na to úřad práce připraven a zvládne to?
Stojíme před změnou nabídky pracovních příležitostí a před změnou výrobních možností. Uvidíme, jak se situace vyvine dál, ale v současné době tuto první změnu úřad práce podle mě zvládne. V Ústeckém kraji máme aktuálně nahlášeno sedm hromadných propouštění, kdy zanikne přibližně tisíc pracovních míst. Úřad práce však eviduje dostatek volných pracovních pozic, které může lidem ohroženým ztrátou zaměstnání nabízet. Většina pracovních míst, u nichž je avizováno, že budou rušeny, jsou technické profese, které zatím odpovídají poptávce na trhu práce. Případně můžeme zajistit rekvalifikaci či další vzdělávání, pokud si bude chtít člověk, který je ohrožen ztrátou zaměstnání, změnit obor činnosti.

Zmínila jste sedm hromadných propouštění. Jakých firem se to kromě šachty týká?

Jsou to většinou činnosti navazující na uhelný průmysl a jen dvě firmy s tím nesouvisí. Já žádnou veřejně jmenovat nemohu, protože ctím důvěrný vztah mezi úřadem práce a zaměstnavatelem. Jsem ráda za to, že máme kvalitní partnery a že s nimi vstupujeme do jednání ještě předtím, než uplyne výpovědní lhůta a můžeme včas pomáhat lidem ohroženým ztrátou zaměstnání. Nabízíme jim volné pozice či rekvalifikace, abychom preventivně zamezili jejich vstupu do evidence uchazečů o zaměstnání.

Je fakt, že těžební společnost média o propouštění horníků sama informovala.
Ano, podle zákona musejí firmy hromadné propouštění písemně oznámit úřadu práce, ale zveřejňovat to nemusejí. Těžební společnost o svém rozhodnutí informovala média v tiskové zprávě. Jsem za to ráda, protože se jedná o větší propouštění a nám taková otevřená komunikace trošku uvolnila ruce. Tento zaměstnavatel nám dokonce dovolil oslovit předběžně jiné zaměstnavatele, kteří by mohli převzít jejich pracovníky. A právě proto se v Mostě konala mimořádná burza pracovních příležitostí.

Kolik avizovaných hromadných propouštění se týká firem působících na Mostecku?
V současné době se jedná o pět hromadných propouštění, která se dotýkají přibližně 750 lidí z Mostecka a okolních okresů. Mostecko má nejvyšší nezaměstnanost, takže to není úplně jednoduchá situace, ale dá se zvládnout.

Proč má úřad práce s Mosteckem nejvíce starostí?
Mostecko je hlavně průmyslová oblast, kde nabídka práce není tak pestrá. Ale v sousedních okresech, kam to není daleko, je nabídka lepší, takže si nemyslím, že by ta situace nebyla zvládnutelná. Každopádně si nemyslím, že bychom se vraceli do krize, která byla třeba v roce 2008.

close Martina Bečvářová, ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. info Zdroj: Deník/Martin Vokurka zoom_in Martina Bečvářová, ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem.

Tehdy byla nezaměstnanost v některých obcích extrémně vysoká. Proč podle vás taková doba už nenastane?
Věřím, že nenastane, protože vstupní podmínky hromadných propouštění jsou jiné. Máme jiné možnosti. Máme opravdu nástroje flexibilního charakteru, které pomáhají omezit tu skutečnost, aby se nám tolik lidí dostalo do databáze nezaměstnaných. Několik projektů nám může pomoci tuto situaci překlenout a navíc máme výborně nastavenou spolupráci se zaměstnavateli.

Hovoříte o projektech. Mají dnes lidi možnost, aniž by si to zaplatili, vstoupit do nějaké rekvalifikace nebo vzdělávacího kurzu?
Já jsem moc ráda, že v současné době mohu nabídnout velmi kvalitní rekvalifikace a případně i další vzdělávání, protože se nemusí jednat pouze o rekvalifikace. Vysvětlím to. Jednotlivcům, kteří chtějí změnit zaměstnání anebo si rozšířit jen určité kompetence či znalosti, nabízíme pestrou škálu vzdělávacích aktivit. Najdou je i na webovém portále jsemvkurzu.cz, kde jsou různé kurzy, které opravdu pomohou při změně povolání. Důležité je, že nabízíme obory, které jsou v současné době žádané a u nichž je téměř jistota pracovního uplatnění. Zdůrazňuji, že se to týká nejen toho, kdo je nezaměstnaný nebo je ohrožen ztrátou zaměstnání, ale i zaměstnance, který uvažuje o tom, že by šel podnikat třeba do oblasti nových technologií, sociálních služeb či účetnictví. Pokud se jedná o klasické rekvalifikace, které mají akreditaci ministerstva školství, tak účastník těchto kurzů nehradí nic. Pokud se jedná o další vzdělávání, tak tam se účastník podílí maximálně osmnácti procenty z celkové ceny kurzu, na nějž lze čerpat příspěvek až do výše padesát tisíc korun, což je limit stanovený na tři roky.

Ty rekvalifikace jsou vhodné i pro horníky? Mohou se stát třeba maséry nebo svářeči?
Svářecí kurz je super, ale masérský lze také využít. Opravdu záleží na konkrétním člověku, co si bude chtít vybrat a co považuje za vhodné. Stává se, že v padesáti si někteří řeknou „do důchodu mám minimálně patnáct let, tak zkusím něco úplně jiného“. Také záleží na zdravotním stavu. Může se stát, že po delší práci se objeví určitý zdravotní handicap, který vede ke změně zaměstnání. To si musí každý posoudit sám a my se mu pokusíme vyjít vstříc.

A co když potřebují pomoc firmy? Máte i pro ně nějaký vzdělávací program?
V květnu jsme spustili projekt Digi pro firmu, což je výborná vzdělávací aktivita pro společnosti, které chtějí v oblasti informačních technologiích posunout dál své zaměstnance či rozšířit výrobní programy. Můžeme zájemcům nabídnout, že jim zaplatíme celé vzdělávání. Tato vzdělávací aktivita může být i dražší a zaměstnavatel si může vybrat, jakou chce. Po schválení úřadem práce se pak takové vzdělávání může rozjet. Podle mě je to velmi potřebné a přínosné, právě tady, v Ústeckém kraji. Vidím v tom další motivaci, aby se v podnikatelském prostředí inovovalo. Firmy mají o to zájem a obracejí se na nás. Ráda tento projekt nabízím.

Martina Bečvářová

Od začátku roku 2024 je ředitelkou Krajské pobočky Úřadu práce v Ústí nad Labem. Předtím vedla kontaktní pracoviště Úřadu práce v Teplicích. Nepojistným sociálním dávkám a problematice zaměstnanosti se věnuje od roku 1995. Působila také v místní a okresní správě a jako technik v elektrárně v Počeradech.

Vystudovala České vysoké učení technické v Praze. Ráda tráví volný čas se svou rodinou a také ráda sportuje, věnuje se běhu a volejbalu. Jejím oblíbeným místem v Ústeckém kraji je západní část Českého středohoří – Raná, Oblík, Milá, až po Hazmburk.

Když se vrátíme k aktuálnímu propouštění v uhelném průmyslu, jaká opatření jste museli přijmout a jak to bude pokračovat dál?
V úplně prvním kroku jsme se spojili se zaměstnavatelem a nabídli mu naše služby v Ústeckém kraji. Tyto situace řešíme tím, že opravdu podrobně zjistíme, o jaké rušené pozice se jedná, abychom zmapovali rychle trh práce. Aktualizujeme monitoring, oslovujeme jiné zaměstnavatele a zjišťujeme poptávku. Samozřejmě nabízíme schůzky s osobami, které jsou ohroženy ztrátou zaměstnání tím, že dostanou výpověď, ale jsou ještě ve výpovědní lhůtě. Takže navštěvujeme pracoviště dopoledne i odpoledne. Chceme jednat s každým, kdo s námi jednat chce, abychom ho ujistili, že v tom není sám, že tady jsme ještě my a že poskytujeme opravdu kvalitní služby, které mu pomůžou zvládnout přechod do úplně jiného oboru anebo do stejného, ale k jinému zaměstnavateli. Samozřejmě bychom byli rádi, aby co nejvíc zaměstnanců rovnou přešlo na nové pracovní pozice.

Váš odhad. Když se teď hromadně propouští v kraji tisíc lidí, kolik se jich do podzimu eviduje na úřadu práce?
Byla bych ráda, kdyby to byla jen třetina a ostatní by si našli jinou práci. Je však třeba ještě zmínit, že někteří odejdou do starobního důchodu.

Horníci dostávají po propuštění nadstandardní odstupné. Když novou práci nenajdou a zaevidují se na úřadu práce, mají nárok na podporu v nezaměstnanosti?
Ano, nárok na podporu v nezaměstnanosti mají.

Dejme tomu, že tuto vlnu propouštění region zvládne. Ale útlum těžby uhlí bude pokračovat a s tím roste význam transformace průmyslu a služeb. Jakou roli v těchto změnách má úřad práce?
Tohle je velké téma, kterým se zabývám. Nejsem na to sama. Řešíme to se zástupci Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, Hospodářská komory a dalšími partnery. Domlouváme se na společném postupu, kdy je potřeba už teď vytipovat budoucí pracovní pozice. Úřad práce samozřejmě nebude nikdy zaměstnavatelům diktovat, co a jak mají vyrábět, ale musíme se připravit na nové požadavky trhu práce. Je potřeba přizpůsobovat tomu rekvalifikace a mluvit se školami o nových oborech. Jsem přesvědčena, že když budeme správně predikovat další vývoj a využijeme všech možností, které máme, tak i tyto změny se dají zvládnout.

V Ústeckém kraji je zhruba třicet tisíc lidí bez práce a jedenáct tisíc volných pracovních míst. Hodně lidí ale dlouhodobě nepracuje. Jsou už nezaměstnatelní?
V každé společnosti je určité procento lidí, kteří se vyčleňují mimo běžnou komunitu. Sociologové tvrdí, že tito lidé tvoří ve zdravé komunitě zhruba čtyři procenta populace. Ústecký kraj má handicap v tom, že má nejvíce sociálně vyloučených lokalit, což samozřejmě počet těchto lidí navyšuje. Ruku v ruce s tím jde dlouhodobá nezaměstnanost, která je vyšší oproti průměru České republiky, a zároveň je v této skupině nejvyšší podíl osob se základním vzděláním. To jsou dva hlavní indikátory, které vedou k závislosti na dávkách ze sociálního systému.

Co se s tím dá dělat?
Řeknu vám jeden případ. Do konce loňského roku jsem byla ředitelkou kontaktního pracoviště Úřadu práce v Teplicích, kde jsme před covidem evidovali nezaměstnanost ve výši 2,7 procenta. Byla to vůbec nejnižší nezaměstnanost, které jsme mohli tenkrát asi dosáhnout. V evidenci v tu dobu převažovala právě ta skupina lidí, která by vyžadovala jiný přístup, např. pracovní rehabilitaci a navazující sociální služby. A v současné době se tyto navazující postupy zkouší. V Ústeckém kraji pilotujeme projekt Integrační pracovní místo, který cílí hlavně na podporu sociálního podnikání a vytváření pozic pro osoby se specifickými potřebami, zejména dlouhodobě nezaměstnané.

Co vás k tomu vedlo?
Když jsme se tehdy v Teplicích dostali na tak nízkou nezaměstnanost, řekla jsem si, fajn, ale teď už bychom potřebovali opravdu pracovat jinak. A proto jsem tam začala hodně spolupracovat s neziskovým sektorem.

Proč?
Protože úřad práce má omezené kompetence. V řadě případů přitom potřebuje zasáhnout víc do rodin, ale v rámci vyplácení nepojistných sociálních dávek anebo v rámci zprostředkování zaměstnání to úplně nejde. V Teplicích se nám s neziskovkami začalo dařit, ale zasáhl nám do toho covid, který bližší kontakt s klientem přerušil a nezaměstnanost zase stoupla. Teď se ukáže, jak se do našich snah o stabilizaci promítne změna energetického průmyslu a jak ovlivní trh práce v celém Ústeckém kraji.

Sledujete i aktuální dění v Evropské unii a debaty kolem Zelené dohody?
Samozřejmě. Postup změn v energetickém průmyslu se bude odvíjet od dalších rozhodnutí na vládní a evropské úrovni, ale komentovat politiku mi nepřísluší. Jako čeští státní úředníci se snažíme co nejvíce pomáhat obyvatelstvu našeho kraje a naší země, a to dle platných a řádně schválených zákonů České republiky.

Rozumíte víc tomu, co se děje v technických oborech a energetickém průmyslu, díky tomu, že jste vystudovala ČVUT a máte praxi v elektrárně Počerady?
No, netroufnu si říct, že bych všemu úplně rozuměla. Rozumím ale stavu, co se děje, a rozumím příčinám omezení těžby a určitých provozů.

Lépe se vám tak komunikuje se zaměstnavateli z průmyslu?
To určitě ano. V tomto ohledu kvituji určitou výhodu svého vzdělání.

Jaké to je vést krajskou pobočku úřadu práce?
S ohledem na skutečnost, že úřad práce prochází transformací, tak povinností je víc. Já pevně věřím, že po ukončení změn a zavedení superdávky, úřad práce bude převážně poradenský a na to se moc těším. Pozitivně vnímám i digitalizaci, která zajistí většinu komunikace mezi klientem a úřadem, i když bude zachována možnost osobního kontaktu. Věřím, že tak odpovědnou instituci, jakou je úřad práce, budou lidi rádi navštěvovat.