„Rekonstrukci se podařilo dokončit o několik dnů dříve, což ale není podstatné. Důležitý je konečný výsledek. Dodavatel splnil lhůtu, kterou na to od nás dostal. Je to už druhá fáze, v minulých letech jsme opravili tu část v centru města. Budeme pokračovat dál. Měla by začít výstavba nového kruhového objezdu v Trnovanech, který má zlepšit dopravu v této části města. Budeme prostě postupně pokračovat až k tabuli, kde začíná město Teplice,“ říká primátor.

Kolik město za novou ulici zaplatilo?
Stálo to hodně. Já o těchto investicích nerad mluvím. Stálo to devětadvacet milionů korun. Je nová silnice i chodníky. Zastávky jsou bezbariérové. Za povšimnutí samozřejmě stojí nové osvětlení. Na podzim ještě přijde dosadba zeleně. Takže si myslím, že se za tuto investici nemusíme vůbec stydět.
Platilo všechno město ze svého?
Jak je v Teplicích zvykem, většinu investičních akcí hradíme sami. Je obecně už známo, že vždycky nejprve na něco našetříme a pak to teprve realizujeme. Město není zadluženo a to je dobře. V případě Masaryčky jsme měli trochu štěstí, protože část nákladů na opravu bychom měli dostat od státu, z fondu dopravní infrastruktury.