Mezi účastníky nechyběl starosta Dubí Petr Pípal, generální ředitel Českého porcelánu Vladimír Feix a i první žena výtvarníka a Kotíkovo dva syni. Právě jeden z nich hudební skladatel Petr Kotík má za manželku Charlottu, která je pravnučkou T. G. Masaryka. Do Dubí přiletěla z Ameriky.

Charlotta Kotíková (naroz. 13. prosince 1940) přiletěla společně s Petrem Kotíkem z New Yorku, kde byla kurátorkou v Brooklynském muzeu. V Dubí strávila několik hodin. Do Česka se vrací pravidelně, za rodinou, přáteli a za prací pro Společnost Jindřicha Chalupeckého.

„Výstava prezentuje výběr z prací na papíře Jana Kotíka z období šedesátých až devadesátých let. Reflektuje autorovo tematizování obrazové plochy, kdy uspořádání výrazových prvků již necharakterizoval jako kompozici, ale jako strukturu, neboť zatímco kompozice byla umělá a hieratická, struktura měla charakter přirozený,“ řekla PhDr. Iva Mladičová, která vydala o malíři monografii.

Téma obrazové plochy a proměny obrazu ve „věc“ zaměstnávalo Kotíkovu pozornost významněji již od padesátých let.

„Výsledky jejich promýšlení představuje zásadní soubor bílých koláží z počátku desetiletí následujícího. Obrazy z téže doby autor začal nazývat Plochami, Rastry nebo Tabulemi. Plocha jako struktura se stala celkem, jehož uspořádání bylo podřízeno systému; objevilo se související téma času.

Na výstavě jsou zastoupeny příklady struktur tvořených automatizovanými jednoduchými kresebnými znaky, ale i struktur, do nichž vstupuje znak v podobě číslice,“ dodala Mladičová.

Jan Kotík se ve svých teoretických úvahách o struktuře jako uspořádaném celku inspiroval především texty švýcarského filozofa a psychologa Jeana Piageta.

Období sedmdesátých let je na výstavě zastoupeno velkoformátovými pracemi geometrických ploch, pokrytých grafitovou strukturální kresbou. Téma vztahu částí k celku obrazové plochy autor dále rozpracoval počátkem osmdesátých let v takzvaných „rozvírajících se plochách“.

Z pozdějšího období pochází dílo nazvané S plochou malby se přece ještě něco musí dít, jehož idea je podnětem závěrečné části výstavy. Výstava potrvá do 19. dubna. (kos)