Byl pro ně připravený doprovodný program, včetně diskotéky v maskách. Podívejte se, jaké masky se ve Věšťanech objevily.