Více stížností

Ústeckému deníku to potvrdil Zdeněk Rytíř z kanceláře hejtmana. „Aktuálně máme zaevidováno přibližně 400 žádostí. Uvádím přibližně, protože některé žádosti došly duplicitně, z toho se 95 procent týká písemné práce z českého jazyka, její státní části."

Pro porovnání, vloni na krajský úřad došlo podstatně méně žádostí o přezkum, ačkoli už platila státní a profilová část maturitních zkoušek. V jarním termínu to bylo 26 žádostí, z toho dvě úřad postoupil ministerstvu školství (MŠMT), v podzimním termínu pak 53 žádostí, z toho 3 opožděná podání a 5 kraj postoupil MŠMT.

Žádostí o přezkoumání si například podali někteří maturanti klíšského Gymnázia Jateční. Alfréd Dytrt, ředitel školy, uvedl, že neví jak velký to bude problém, ale že z celostátního hlediska to vyvolává vlnu nedůvěry vůči maturitní zkoušce.

„Začalo to už přebodováním zkoušky z matematiky. Kdyby se to nestalo, nesešly by se teď tisíce žádostí. Někteří studenti počítají i s tím, že by se to mohlo povést i z češtiny," řekl o tom.

Zároveň vysvětlil, že by bylo potřeba ještě systém zkoušek změnit. Společná část by měla obsahovat didaktické testy, které se opravují centrálně a jsou nejobjektivnější částí. Kdežto ty s větší mírou subjektivity, by mohly být součástí profilové části maturity, jako je třeba zrovna kritizovaný sloh.

„Je samozřejmě velmi divné, když výborný student neudělá maturitní zkoušku. Systém maturity tak nakynul, že s sebou nese tolik problémů, jež by se neměly vůbec objevit, pokud chceme, aby byla zaručena její objektivita," dodal s tím, že by přezkoumání měla provádět zvlášť vyškolená skupina specialistů CERMATu, nikoli úředníci.

Odlišná situace panuje na Integrované střední škole stavební v Krásném Březně. „Žádné takové žádosti o přezkum jsme neřešili, dali jsme si na to pozor," informoval o tom ředitel školy Vít Štefl.

Kritika na nový maturitní systém tu ale přesto zazněla. „Co se toho problému se státními maturitami týká, považuji je za nešťastné. Měli jsme tu lety prověřený systém, který fungoval," pokračoval Štefl. „Maturita má být podle školského zákona zhodnocením studia, ne separovanou zkouškou, která je jednak zbytečně drahá a která ve skutečnosti o studentu nic nevypovídá," dodal Štefl.

Pro pracovníky odboru školství, mládeže a tělovýchovy ústeckého krajského úřadu je vyřízení tolika žádostí obrovskou zátěží a objevily se první pochybnosti, zda vůbec dokáže ve třicetidenní lhůtě žádosti vyřídit.

„Uděláme vše pro to, aby byl termín třicetidenní lhůty pro vyřízení splněn, avšak také ještě záleží na počtu dalších doručených žádostí," dodala k tomu vedoucí správního oddělení školského odboru Ludislava Poupalová.(vw)