Někteří úspěšně, jiní bohužel z jakýchkoliv důvodů neuspěli. Ti, kteří dostali „pouze“ jednu „bajli“, mají šanci skládat maturitní zkoušku znovu v září a jen z tohoto jednoho předmětu.

Několikanásobní pětkaři už v lednu

Smůlu měli až do minulého roku ti, kteří u maturity vyhořeli ze dvou a více předmětů. Další šanci opravy totiž dostali až za rok. Podle nového školského zákona však nyní mohou tito propadlíci skládat maturitní zkoušku již v dalším kalendářním roce.
Školy toho využívají a dávají studentům šanci opravit si známky již v lednu. „ Je to pro ně lepší. Čím dřív jdou, tím lépe,“ myslí si Vladimír Koudelka, zástupce ředitele Střední průmyslové školy v Teplicích. Koudelka dodává, že letos šlo k matutitním zkouškám 94 studentů. S vyznamenáním jich maturovalo 13, prospělo 76 žáků a maturitu nesložilo 5 studentů. Dva z nich právě čekají maturitní zkoušky až v lednu, zbylí tři budou pokoušet štěstí již v září.
Maturity má úspěšně také teplické gymnázium. Zkoušky dospělosti zde čekaly 125 studentů, 75 děvčat a 50 chlapců.“ S vyznamenáním odmaturovalo 29 studentů, 88 jich prospělo a 8 neprospělo,“ shrnula statistiku úspěšnosti Věra Ševčíková, zástupkyně ředitele Gymnázia Teplice. Doplnila informaci, že 5 studentů neprospělo z jednoho předmětu a 3 z více. Mezi cizími jazyky u maturantů teplického gymnázia jednoznačně zvítězila angličtina. Tu si zvolilo 111 studentů. Z německého jazyka maturovalo 32 žáků. Spektrum maturitních předmětů bylo poměrně široké a čítalo 16 předmětů. Nejmíň maturantů se rozhodlo skládat závěrečné zkoušky z fyziky a latiny. Matematika zdá se získala na oblibě, když z ní maturovalo 28 studentů. Velmi tím potěšili zástupkyni Věru Ševčíkovou, která matematiku učí.
Na Biskupském gymnáziu v Bohosudově šlo k maturitě 35 studentů. „Třem se to bohužel nepovedlo,“ řekl ředitel Jiří Breu. Upřesnil také, že mezi nejčastějšími maturitními předměty byly kromě českého jazyka především zeměpis, základy společenských věd či dějepis. Tři studenti se dokonce rozhodli maturovat z náboženské výchovy.