Sazba poplatku je nově 300 korun za prvního psa, za druhého a každého dalšího psa stejného majitele dalších 300 korun. Sazba poplatku, jehož držitelem je osoba starší 65 let za jednoho psa 200 korun, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele to je poplatek dalších 200 korun. Poplatek je splatný do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Obec ho vybírá na základě platné vyhlášky o místních poplatcích.