I přes omezené finanční prostředky v obecních rozpočtech se nějaká ta koruna na pomoc potřebným najde. Hostomičtí radní se na svém pondělním mimořádném jednání rozhodli vyhlásit veřejnou sbírku humanitární pomoci zatopeným oblastem. Obsahem sbírky jsou věcné dary, potřebné k běžnému životu postižených obyvatel a k odstraňování následků povodně. „Hostomičtí mají v živé paměti srpnovou povodeň 2002, která se ale rozsahem a škodami nedá vůbec s letošními záplavami porovnat,“ vysvětlila starostka Hana Haklová. Sbírka proběhne od 30.6. do 8.7.2009. Jakmile se prý naplní hasičská avie, budou potřebné věci odváženy přímo do postižených oblastí. Starostka dodala, že hostomičtí na sbírku rychle zareagovali a nosí poměrně dost věcí.

IBílina se rozhodla pomoci povodměni zasaženým oblastem v Jihočeském kraji. Jak vysvětlil starosta Josef Horáček, město nabídlo zdarma možnost ubytování pro 14 lidí, respektive dětí, včetně dopravy z jižních Čech, stravy a podobně.