Ve večerních hodinách tu je pusto, lidé se sem bojí chodit. Ani ve dne ale tato lokalita Teplic nemá dobrou pověst. Na chodníku se válí odpadky, ne všechny obchodní prostory fungují.

NORMÁLNÍ ČLOVĚK SEM V NOCI NEZABLOUDÍ

To, že za rohem narazíte na člověka, který si zrovna aplikuje denní dávku drogy, není až takovou výjimkou. V opuštěných místech musíte dávat pozor na lidské exkrementy. I takový je dnešní obraz Trnovan, konkrétně prostoru, který místní označují kvůli vzhledu zástavby jako Jezevčík.

„Bydlím tu už přes 20 let a stále se to zhoršuje. Ceny bytů tu klesají. A k Jezevčíku v noci normální člověk nejde. I mě tam už jednou napadli a chtěli po mně peníze,“ popisuje život v trnovanské části města v okolí ulic Masarykova a Antala Staška 73letý senior Josef. „Se psem jdu ven naposledy v pět odpoledne, pak už nevylezu,“ dodává.

Současný špatný stav komplexu nebytových prostor v Trnovanech vedl vedení města k zadání zpracování urbanistické studie Masarykovy ulice, konkrétně objektu Jezevčík a jeho okolí. Jde o dvoupatrovou řadu na sebe navazujících obchodních prostor.

Některé z nich jsou využívané, jiné zůstávají už delší dobu bez života. Vše je soukromé, městu patří pozemky.

Cílem města je tuto část města opětovně oživit. „Studie obsahuje jak návrh celkového urbanistického řešení lokality, tak koncept dopravní situace a koncept zelených ploch a městského mobiliáře. Autoři studie se zabývali také ideovým námětem architektonického řešení soukromých objektů,“ uvádí náměstek teplického primátora Hynek Hanza.

ODDĚLENÉ ZÓNY PRO DOPRAVU

Projekt počítá s výrazným zlepšením kvality architektonického, prostorového i celkového kompozičního uspořádání centrální zóny Masarykovy ulice v Trnovanech. Rozděluje prostor celé ulice na oddělené zóny pro tranzitní, obslužnou i cyklistickou dopravu a prostor pro chodce. V místě pro pěší navrhuje odstranit stávající stavební bariéry a tak ho otevřít a zpřehlednit.

Studie, kterou pro potřeby města vypravovala teplická architektonická kancelář MISE za přibližně 200 tisíc korun, řeší lokalitu komplexně, tedy včetně nemovitostí, které nejsou v majetku města. „Proto chceme jednat s dotčenými vlastníky objektů s cílem v budoucnu realizovat co nejvíce navržených úprav,“ podotýká Hanza.

Z náhledu do katastru nemovitostí vyplývá, že komplex je vlastnicky rozdělený na několik samostatných částí. Redakci se zatím nepodařilo sehnat reakce od žádného z majitelů.

Podle studie je silnice od prostoru pro chodce a cyklisty oddělena vymezovacími prvky, osázenými květináči. To by mělo zabránit nebezpečnému přecházení frekventovaných částí vozovky. Navrhuje také nové dopravní uspořádání v ulici Antala Staška s navýšením parkovacích míst.

Město loni snížilo počet přechodů v této lokalitě. Ty, které tu zůstaly, pak radnice nechala opatřit ostrůvky pro bezpečnější přecházení. Policie zde v minulosti řešila řadu nehod právě na přechodech, ale i mimo ně. Lidé totiž nerespektují pravidla silničního provozu a přebíhají hlavní silnici i v místech, kde to je zakázané.

Opozice města v případě Volby PRO! Teplice vnímá projekt na řešení situace v Trnovanech jako předvolební tah současného vedení radnice: "Je půl roku před volbami, a tak se z městské kasy financují hezké obrázky, které mají budit dojem, že se stávající vedení radnice o něco snaží. Cožpak, idea je to pěkná, jen si nejsme jistí, jak ji můžeme brát vážně od lidí, kteří v radě sedí dlouhou řadu let (a nic v tomto směru nedělali), kteří naše nápady podobného směru (např. v Řetenicích u rozestavěného supermarketu) házeli pod stůl s tím, že nejde o majetek města," uvádí na svém facebookovém profilu Volba PRO! Teplice.