Pozemky jsou v katastru vedeny jako ostatní plocha se způsobem využití jako zeleň. Leží v zastavěném území a jsou součástí památkové zóny. S celou plochou parku, který je ve vlastnictví města, tvoří parcely jednotný funkční celek.

Duchcov se o parkové pozemky stará a udržuje je na vlastní náklady. Pozemky byly městu převedeny z důvodu hospodárnosti ve veřejném zájmu.