Svoz biologicky rozložitelného odpadu, například trávy, listí, keřů a drobných větví, tam je prodloužen až do pátku 24. listopadu. Tento den budou tedy naposledy vyvezeny vaky na bioodpad.