Odstartoval totiž očekávaný Bílý týden. V jeho průběhu se Tepličané mohou zbavit odpadu z domácností a ze zeleně. Je třeba také upozornit, že tato akce není zaměřena na odvoz stavebního nebo nebezpečného odpadu.

Odpad je možné až do 3.4. odkládat u stání nádob na odpad. Tam, kde to není možné, na chodník před domem.
V loňském roce na jaře, kdy se tato akce v Teplicích také konala, bylo z ulic lázeňského města odvezeno přes 350 tun odpadu. Vše skončilo na skládce.
Jen pro představu, v roce 2009 to bylo na osm set tun různého odpadu. Nejvíce starého nábytku. Rok předtím konečné množství přesáhlo 400 tun. O rok dříve to bylo pak za jeden týden více jak 170 tun odpadu.

Praxe je taková, že se starý nábytek a další věci objevují v ulicích ještě po skončení této sběrné akce. To už ale hrozí pokutou. Právě strážníci mají dohlížet na to, aby se u kontejnerů nedělal nepořádek a hlavně se sem neodkládaly věci, které patří do sběrného dvora. Pro Tepličany je k dispozici zdarma v areálu firmy Marius Pedersen . (pem)