Byla schválena nová obecně závazná vyhláška o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her, která nabyla účinnosti 1. ledna 2012. Podle ní je provoz výše zmíněných technických zařízení zakázán na celém území města.

„V praxi to znamená, že provoz „automatů“ povolovaných městem bude postupně ukončován, žádné další výherní hrací přístroje již povolovány nebudou. Interaktivní videoloterní terminály, které povoluje ministerstvo financí, rovněž průběžně z města vymizí. Termín ukončení jejich provozu ovšem závisí na délce povolení, které jejich provozovatelé od ministerstva měli. Dle dostupných informací by to nemělo trvat déle než do konce roku 2014,“ informovala starostka Oseka Lenka Říhová.

Podle odhadů občanského sdružení Brnění, které se regulací hazardu zabývá, trpí v České republice hráčskou závislostí až několik set tisíc lidí, v přepočtu na obyvatele nejvíc na světě.

Závislost na automatech lze léčit velice obtížně, podobně jako u tvrdých drog. Hazardní přístroje často slouží jako „pračky špinavých peněz“. V republice je takových přístrojů přes 100 000.

Nově přijatá vyhláška by tedy měla v Oseku přispět k omezení negativních jevů spojených s provozováním hazardních her jako je narušování veřejného pořádku, kriminalita, zneužívání sociálních dávek, či sociálně patologické chování, které má často vážné důsledky pro celé rodiny. (re)