Teplice vyčlenily pro tento účel jeden milion korun. Uspokojit tak mohou stovku studentů. Má to ale podmínky.
„Studující musí být absolventem minimálně prvního ročníku prvního prezenčního studia vysoké školy a musí mít studijní průměr nižší než 2,5. Pak se student zaváže k tomu, že odpracuje nebo bude podnikat na území města Teplice minimálně standardní dobu studia, po kterou pobíral stipendium,“ říká Helena Zámostná z odboru školství a kultury na teplickém magistrátu.

O výběru konkrétních studentů rozhodne na základě přihlášek rada města v říjnu. Deset tisíc korun pak musí studenti použít výhradně na studijní účely, třeba si koupit učebnice, nebo je použít pro úhradu nákladů za cestu do školy.
Stipendijní program je zpracován obdobně jako projekt Ústeckého kraje. Tam ale poskytují studentům dvojnásobek v Teplicích určeného příspěvku na studenta.

Finanční krytí je navrhováno z prostředků na podporu kultury a neziskových aktivit. Cílem je udržet vzdělané lidi v teplickém okresu.
Formulář bude na stránkách města v internetu.
Kolik studentů se o dotaci přihlásí, bude jasné v říjnu. Rozhodovat pak bude rada města.