Jedná se o místní komunikaci IV. třídy, proto byl pozemek do vlastnictví města převeden v souladu se zákonem o pozemních komunikacích. Teplice dosud zajišťovaly údržbu cyklostezky na vlastní náklady. Město tak získalo do svého vlastnictví nový majetek v účetní hodnotě 351 000 korun a došlo ke sjednocení vlastníka tělesa místní komunikace s vlastníkem pozemku.

"Předtím byl pozemek evidován v katastru nemovitostí na neznámého vlastníka, bylo tedy nutné prověřit majetkoprávní vztahy v minulosti," uvedla Tereza Frančová z ÚZSVM.

Úřad například zjistil, že původní parcely, z kterých se pozemek dnes skládá, byly uvedeny v návrhu přídělu pozemků a budov pro České cementárny a vápenice národní podnik, závod Řetenice. Ze sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu vyplynulo, že po řadě organizačních změn byly tzv. malé vápenky v šedesátých letech zrušeny a národní podnik tvořil pouze provoz v Čížkovicích. V archivech ministerstva nebyl nalezen žádný dokument dokladující právní nástupnictví k šetřenému pozemku.

Rekonstrukcí v těchto dnech prochází budova teplického magistrátu naproti Domu kultury v Teplicích.
Potřebujete nové doklady? Obrňte se trpělivostí!