Zastupitelé na svém jednání zvedli ruku pro částku 250 tisíc, což je polovina toho, co původně po vedení města požadoval pořadatel. V odůvodnění žádosti je uvedeno, že jde o festival, který výrazně propaguje město a to také v médiích a v rámci outdoorové kampaně v ČR ale také v zahraničí. Pro představu doplňujeme, že celkové náklady projektu se blíží k deseti milionům korun. Dotaci od Teplic pořadatel využije k pronájmu prostor a produkci festivalu. (pem)