Podle informace, kterou teplickému deníku sdělil Petr Slavíček coby předseda odborové organizace, nebudou nikomu řidiči bránit v nastoupení a vystoupení z vozidla. „Ti řidiči, kteří se ke stávce připojí, zastaví na deset minut vozidlo v zastávce. Pak pojedou dál dle svého jízdního řádu,“ komentoval Petr Slavíček. Jak podotkl, jde o určitou formu protestu, nikoli o poškození zaměstnavatele. Proto také řidiči získané zpoždění doženou tím, že nebou mít třeba pauzu na konečné, když tam přijedou později a už budou muset opět jet zpět po trase.

K ohlášené celorepublikové stávce se připojí také lékaři LOK-SČL ve většině odštěpných závodů Krajské zdravotní a.s.
„Tato stávka není zaměřena proti vedení jednotlivých zdravotnických zařízení, ani proti Krajské zdravotní, a. s., nýbrž proti připravovaným změnám v českém zdravotnictví, které jsou přes odpor odborné veřejnosti i pacientských organizací a přes varování řady mezinárodních institucí současnou vládou navrhovány. Naším cílem je pozastavení připravované reformy českého zdravotnictví a zahájení seriózní diskuse nad řadou sporných témat se všemi zainteresovanými stranami,“ uvedl MUDr. Antonín Gabera, krajský koordinátor LOK-SČL pro Ústecký kraj

Stávka podle jeho slov bude v zdravotnickém zařízení organizována jako celodenní manifestační s tím, že stávkující lékaři neomezí zdravotní péči, aby neohrozili zdraví ošetřovaných pacientů.

„V rámci této stávky se bude konat setkání zdravotníků se stávkovým výborem, složeným ze zástupců odborových organizací odštěpných závodů Krajské zdravotní, a. s. Zde bychom rádi diskutovali s kolegy o důvodech stávky a ev. dopadu chystaných reforem,“ podotkl.
Lékaři, kteří se zapojí do stávky, byť jen manifestačně jako sympatizanti, budou mít označení. V nemocnici proběhne během dne informační kampaň (distribuce letáků, vyvěšení plakátů atd.).

„Na jednání odborů s managementem Krajské zdravotní, a.s. dne 20. 6. byly domluveny podrobnosti stávky. Vedení Krajské zdravotní, a.s. deklarovalo akceptování pořádání této stávky,“ uvedl koordinátor stávky ve zdravotnických zařízeních.


Je dnešní stávka správná nebo zbytečná? Diskutujte