Změny se dotknou těchto linek:

Linka 101 
V úseku Benešovo náměstí až Doubravská bude linka vedena objízdnou trasou přes zastávky Divadlo, Císařské lázně, Pražská, Kamenné lázně, Nové lázně a Šanov I lázně.

Linka 104 
V úseku Hlavní nádraží až Doubravská bude linka vedena objízdnou trasou přes zastávky Zeyerovo náměstí a Šanov I lázně. Dále budou vybrané spoje linky prodlouženy z Hudcova až k vodní nádrži Barbora.

Linka 106 
Linka bude vedena v polookružní trase Nová Ves – Novoveská – Třešňovka – Nemocnice – Jateční – Hlavní nádraží – Benešovo náměstí – Jateční – Nemocnice – Třešňovka – Novoveská – Nová Ves. V úseku Benešovo náměstí až Panorama bude provoz linky přerušen. Cestující mohou využít linek 101, 104 a 122

Linka 108 
Drobné časové posuny, zkrácení nebo prodloužení spojů linky

Linka 113 
U všech spojů v obou směrech zrušeno zajíždění do zastávek Kamenné lázně, Nové lázně a Šanov I lázně. Provoz v tomto úseku nahrazen linkami 101 a 122

Linka 131 
V úseku Hlavní nádraží až Doubravská bude linka vedena objízdnou trasou přes zastávky Zeyerovo náměstí a Šanov I lázně.
Zastávky Plavecká hala a Jankovcova budou po dobu úplné uzavírky ulice Jankovcova zrušeny. Cestující mohou využít nejbližších obsluhovaných zastávek Šanov I lázně, Masarykova a U Vlastního krbu.

Trasy a jízdní řády linek 102, 103, 105, 107, 122 a 123 zůstávají v platnosti beze změny.