Vedení společnosti Veolia Transport Teplice, tehdy ale ještě jako Dopravní podnik Teplice, která na základě smlouvy s městem zajišťuje městskou hromadnou dopravu v Teplicích, se v poslední čtvrtině roku 2001 zaměřilo na poskytované služby v MHD z pohledu cestujících. V té době byly zavedeny tzv. standardy kvality služeb.

Pilotní průzkumy tehdy sledovaly tři oblasti. Prvním byla informovanost cestujících a to jak v samotných vozidlech MHD, tak například v předprodeji na Benešově náměstí. Jednou z forem informování cestujících byly označníky na všech zastávkách. Druhým směrem, který sledují standardy kvality služeb, bylo přijetí cestujících ve vozidle, tedy řidiči MHD. Třetí oblastí, na kterou se vedení dopravce v roce 2001 zaměřilo, byla přesnost provozu a to ve špičce i mimo špičku. Už tehdy vyšel průzkum kladně z pohledu cestujících.

Společnost Veolia Transport u těchto standardů zůstala a i v loňském roce si nechala udělat specializovanou firmou průzkum mezi cestujícími. Sledovaných faktorů ale již bylo mnohem více, přesněji řečeno se počet tří z roku 2001 rozšířil na současných dvacet. Na stupnici od 1 do 10, přičemž deset je nejlepší, skončil v celkovém pohledu průzkum na čísle 7.5, což vidí vedení společnosti jako krásný výsledek.

Největší nespokojenost ze strany cestujících byla s cenou jízdného, což se ale podle vedení společnosti dalo očekávat. Lidé by prý nejradši jezdili zadarmo. K dalším záporům patří čistota zastávek (ale v celookresním pohledu, kde teplický dopravce zajišťuje dopravu). Cestující nejsou spokojeni ani s bezpečností na zastávkách a také s časovým rozpětím provozu.

K velmi kladným výsledkům patří například řidičské schopnosti a nebo také dostupnost informací. Dále například přesnost spojů či spolehlivost.