„Roční obecní rozpočet je cca čtyři miliony korun. Děláme si takovou rozvahu, co musíme jako obec platit, jaká je potřeba finanční rezerva a kolik peněz máme na investice. Rádi bychom opravili hřbitov, čističku odpadních vod či hasičárnu, ale bez dotací tyto všechny aktivity nelze ufinancovat,“ řekl starosta Mikulova Stanislav Němec, který horskou obec vede od loňských komunálních voleb.